Na Scuku máme cookies, a to nejen ty od našich pekařů
Jako většina webů využíváme tzv. soubory cookies. Tyhle cookies nekřupou, ani nedrobí, ale moc se nám hodí. Umožňují nám totiž sledovat, jak Scuk.cz využíváte. A to nám pomůže posunout se zase o kus dál. Díky vašemu souhlasu se zpracováním cookies můžeme navíc přizpůsobit i obsah webu a zobrazovat vám nabídku služeb a produktů tak, abyste si ji vychutnali co nejvíce.

Obchodní podmínky
provozu a užívání internetových stránek
Scuk.cz

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pojmy s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely těchto Obchodních podmínek význam uvedený dále v tomto ustanovení:

„Bankovní tlačítka” umožňují online platbu za Dílčí nákup Systémem PayU, prostřednictvím následujících platebních metod:

 • MojePlatba poskytovaná Komerční bankou, a.s.
 • ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.
 • mPeníze poskytovaná mBankou (BRE BANK SA)
 • platba poskytovaná Moneta Money Bank
 • platba poskytovaná GE Money Bank, a.s.,
 • platba poskytovaná Fio Bankou, a.s.
 • platba poskytovaná Sberbank CZ, a.s.
 • PLATBA 24 poskytovaná Českou spořitelnou, a.s.
 • platba poskytovaná ČSOB, a.s.
 • platba poskytovaná EROU/Poštovní spořitelnou
 • platba poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;

„ČSOB” znamená společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městského soudu v Praze;

„Dílčí nákup” obsahuje položky jednotlivých Uživatelů, Kupujících, které v rámci Společného nákupu objednali od Prodejců;

„Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodejcem a Kupujícím;

„Kupující” je Uživatel, který se registroval a je tak oprávněn na Portálu nakupovat zboží;

„Nákupní skupina” znamená skupinu Kupujících, kteří se připojili k Nákupní skupině za účelem Společného nákupu zboží od Prodejců nebo Organizátora v případě Prodeje Organizátora;

„Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„Obchodní podmínky” znamená tyto Obchodní podmínky Provozovatele pro provoz a užívání Portálu, včetně všech jejich součástí, upravující zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Uživateli a Provozovatelem vznikající při provozu a užívání Portálu;

„Organizátor Nepodnikatel“ znamená Uživatele, který založil Nákupní skupinu, nebo převzal správcovství již existující Nákupní skupiny, a který pro ni vytváří Společné nákupy od Prodejců a realizuje Společné objednávky, za které sbírá Vázaný kredit a uzavřel Smlouvu Organizátora; Organizátor Nepodnikatel může být zároveň Kupující;

„Organizátor Zaměstnanec“ znamená Organizátora, který roli Organizátora vykonává na základě dohody o provedení práce uzavřené s Provozovatelem; Organizátor Zaměstnanec může být zároveň Kupující;

„Organizátor Podnikatel” znamená Organizátora, který roli Organizátora vykonává jako podnikatelskou činnost; Organizátor Podnikatel může být zároveň Kupující;

„Organizátor” znamená společně Organizátor Nepodnikatel, Organizátor Zaměstnanec a Organizátor Podnikatel; Organizátor může být zároveň Kupující;

„Portál” znamená internetové stránky www.scuk.cz provozované Provozovatelem, které představují komunitní, informační a obchodní internetový portál umožňující uživatelům prodávat a nakupovat produkty a služby, a to za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a dalšími právními dokumenty, na které tyto Obchodní podmínky odkazují;

„Prodej Organizátora” znamená prodej vlastního zboží Organizátorem v rámci jeho Nákupní skupiny, a to v souladu s Obchodními podmínkami a Smlouvou;

„Prodejce” znamená Uživatele, který se registroval na Portálu včetně registrace umožňující prodej v souladu s Obchodními podmínkami a uzavřel Smlouvu Prodejce;

„Provozovatel” znamená společnost Lokalmarket s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Na Březince 1515/22, PSČ 150 00, IČO: 065 78 632, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 284704 vedenou Městským soudem v Praze; společnost je plátcem DPH;

„Smlouva Organizátora” znamená smlouvu o užívání služeb uzavřenou mezi Provozovatelem a Organizátorem, která upravuje práva a povinnosti při plnění role Organizátora a při Prodeji Organizátora;

„Smlouva Prodejce” znamená smlouvu o užívání služeb uzavřenou mezi Provozovatelem a Prodejcem, která upravuje práva a povinnosti Prodejce při prodeji zboží na Portálu;

„Společná objednávka” vzniká na základě Společného nákupu za účelem uzavření kupních smluv mezi Kupujícími a Prodejcem dle jednotlivých Dílčích nákupů;

„Společnost Twisto” znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19085 vedenou Městským soudem v Praze, která poskytuje službu Twisto;

„Společnost Sodexo” znamená společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., IČ: 618 60 476, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2947, která provozuje portál sodexorozvoz.cz, jehož prostřednictvím prodává koncovým zákazníkům slevové kódy Scuk.cz na dané nominální hodnoty;

„Společný nákup” znamená výběr a nákup zboží v rámci Nákupní skupiny od Organizátorem vybraných Prodejců v konkrétním časovém úseku, jež trvá obvykle 3 až 7 dní a v jehož rámci jsou realizovány Dílčí nákupy Kupujících;

„Systém PayU” - platební systém PayU, PayU S.A., daňové číslo NIP 779-23-08-495 se sídlem Poznaň, Grunwaldzka 182, PSČ: 60-166, Polsko, zapsaná v podnikatelském rejstříku vedeném Okresním soudem pro Poznaň Nowe Miasto a Wildu, registrační číslo KRS 0000274399;

„Sdružený závoz” - služba poskytována Provozovatelem Prodejcům za účelem dodání objednaného zboží přes Scuk.cz na doručovací adresy Organizátorů Nákupních skupin;

„Tržba” znamená nákupní cenu zboží a náklady na dopravu, které hradí Kupující za svůj Dílčí nákup.

„Twisto” znamená službu Společnosti Twisto, která umožňuje odložení platby Kupujícího za Dílčí nákup na jím zvolené období, a to na základě převzetí pohledávky Prodejce vůči Kupujícímu Společností Twisto; využití služby Twisto se řídí příslušnými obchodními podmínkami Společnosti Twisto;

„Uživatel” znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví Portál a užívá služby Portálu provozovaného Provozovatelem;

„Uživatelské rozhraní” znamená webové rozhraní na Portálu, jehož prostřednictvím Uživatel zejména spravuje svůj Uživatelský účet a komunikuje s ostatními Uživateli Portálu;

„Uživatelský účet” znamená účet Uživatele vytvořený Provozovatelem po úspěšné registraci Uživatele na Portálu umožňující po přihlášení přes Uživatelské rozhraní buď vystavit prodávané zboží či služby v případě registrace Prodejce, organizovat Společné nákupy jako Organizátor, či nakupovat nabízené zboží jako Kupující;

„Vázaný kredit” je částka, o kterou může Uživatel disponující Vázaným kreditem ponížit celkovou částku k úhradě za svůj Dílčí nákup, nebo jehož hodnota může být vrácena stejnou platební metodou, jakou byla uskutečněna platba za objednávku, nebo jehož hodnota může být vyplacena na bankovní účet uživatele; jeden Vázaný kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH;

„Volný kredit” je částka představující možnou slevu z celkové částky k úhradě Kupujícího za Dílčí nákup, která je poskytována na základě uvážení provozovatele; jeden Volný kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH;

„Výdejní den” má konkrétní datum a časové rozpětí pro každý Společný nákup, který je určený Organizátorem a slouží pro převzetí zboží Kupujícími na základě jejich Dílčích nákupů;

„Zákoník práce” znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění.; a

„Zaměstnanecký kredit” vzniká na základě pracovněprávního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem; je to částka, o kterou může Uživatel disponující Zaměstnaneckým kreditem ponížit celkovou částku k úhradě za svůj Dílčí nákup, nebo jehož hodnota může být vyplacena na jeho bankovní účet; jeden Zaměstnanecký kredit má hodnotu 1 Kč vč. DPH;

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

   1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli, mezi Uživateli navzájem, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb Provozovatele poskytovaných v souvislosti s provozem Portálu.
   2. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, přičemž registrací na Portálu nebo jiným užíváním (např. prohlížením, vkládáním příspěvků do diskuzí apod.) Portálu Uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami a zavazuje se řídit veškerými povinnostmi z nich vyplývajícími.
   3. Pokud nejsou vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Prodejcem, resp. Provozovatelem a Organizátorem, ve Smlouvě Prodejce či ve Smlouvě Organizátora výslovně upravena jinak, řídí se Obchodními podmínkami.
  2. PORTÁL

   1. Portál představuje komunitní, informační a obchodní internetový portál specializovaný na zprostředkování prodeje výrobků a služeb od jejich výrobců či dodavatelů přímo koncovým zákazníkům, včetně zákazníků spotřebitelů, a vytváření komunitní sociální sítě.
   2. Provozovatel není prodávající, výrobce, ani distributor prodávaného zboží nebo služeb, ale pouze umožňuje Prodejcům uskutečnit obchod s Kupujícími při využití Portálu za podmínek a pravidel stanovených těmito Obchodními podmínkami a případně Smlouvou Prodejce či smlouvami nebo dohodami uzavíranými mezi Provozovatelem a Organizátorem.
  3. OCHRANA PRÁV PROVOZOVATELE

   1. Autorská práva

    1. Provozovatel je držitelem majetkových práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, ve vztahu ke všem částem Portálu, s výjimkou textů příspěvků Uživatelů, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, jakož i k zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Portálu. Užití jakékoliv části Portálu (zejména jeho grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.), s výjimkou textů příspěvků Uživatelů, je možné jen s výslovným svolením Provozovatele.
    2. V případě neoprávněného užití jakékoliv části Portálu bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
   2. Odpovědnost za obsah

    1. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Portálu, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Portálu v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Portálu.
    2. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na Portálu, ani za obsah jakýchkoli částí Portálu, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména za obsah příspěvků Uživatelů, za obsah, popisy a fotografie vystaveného zboží a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umisťována na Portálu třetími osobami.
    3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu Portálu, která je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele či Portálu. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Portálu nebo který hanobí národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
   3. Odpovědnost při prodeji

    1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel není prodávající, výrobce ani distributor prodávaného zboží nebo služeb, ale pouze umožňuje Prodejcům uskutečnit obchod s Kupujícími prostřednictvím Portálu, není odpovědný za jakost, původ, legalitu zboží, nebo jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je zboží dle Prodejce určeno. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za platbu zboží či služeb. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, existuje právní vztah v souvislosti s prodejem a koupí zboží či služeb v souladu s Občanským zákoníkem výlučně mezi Prodejci a Kupujícími či Organizátory a Kupujícími při Prodeji Organizátora, popř. ve vztahu k platbě za Dílčí nákupy mezi Kupujícími a ČSOB nebo společností PayU anebo společností Twisto.
    2. Provozovatel neručí Uživatelům za splnění povinností jiných Uživatelů v souvislosti s transakcemi uskutečněnými prostřednictvím Portálu.
    3. V případě reklamace, stížnosti nebo jakéhokoli jiného požadavku Kupujícího, zejména v souvislosti s vrácením zboží, uplatněním práva z odpovědnosti za vady nebo odstoupení od smlouvy, si Provozovatel vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení dotčeného Kupujícího odškodnit, a to zejména v případě, kdy bude zřejmé, že ze strany Prodejce, nebo Organizátora při Prodeji Organizátora, došlo nebo dojde k porušení jejich právní povinnosti. Výplatou odškodnění Provozovatel přebírá veškerá práva a pohledávky Kupujícího vůči dotčenému Prodejci či Organizátorovi, k němuž Kupující svůj požadavek směřoval, a je oprávněn je vůči tomuto Prodejci či Organizátorovi v plném rozsahu uplatnit. V takovém případě je Prodejce povinen vypořádat veškeré závazky týkající se požadavku Kupujícího přímo s Provozovatelem.
 2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

  1. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

   1. Uživatelé jsou povinni při užívání služeb Provozovatele a realizaci jednotlivých transakcí dodržovat pravidla a podmínky stanovené Obchodními podmínkami, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy.

   2. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nebylo jakkoli poškozováno dobré jméno a práva Provozovatele, Portálu ani jeho ostatních Uživatelů. Uživatelé jsou dále povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na majetku Provozovatele nebo třetích osob v souvislosti s provozem Portálu, ani jakékoli jiné újmě související s provozem Portálu.

   3. Uživatel není oprávněn zejména:

    1. zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů Portálu bez souhlasu Provozovatele;
    2. porušovat zabezpečení Portálu;
    3. bránit jiným Uživatelům v užívání Portálu;
    4. užít Portál k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
    5. zanést na Portál viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
    6. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či se pokoušet proniknout na Uživatelský účet jiných Uživatelů;
    7. pokoušet se získat přístup k těm součástem Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
    8. zveřejňovat nepravdivé, zavádějící nebo jinak nepoctivé nabídky zboží či služeb;
    9. zveřejňovat na Portálu jakýkoliv obsah nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod; a
    10. zveřejňovat na Portálu texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.
   4. V případě, že Uživatel poruší své povinnosti při užívání Portálu, je Provozovatel oprávněn znemožnit mu přístup na Portál a odstranit jakoukoli závadnou součást obsahu Portálu, která je důsledkem porušení povinností Uživatele.

   5. Využívat služby Provozovatele, tj. zejména zřídit si Uživatelský účet, nabízet zboží či služby, prodávat a nakupovat na Portálu mohou zaregistrované (i) fyzické osoby starší 18 let s plnou svéprávností nebo (ii) právnické osoby platně založené a existující podle českého nebo jiného právního řádu zastoupené osobou k tomu oprávněnou.

   6. Podmínkou užívání služeb Provozovatele v souvislosti s Portálem je úspěšná registrace Uživatele na Portálu v souladu s čl. 2.2. Obchodních podmínek a uzavření Smlouvy Prodejce či Smlouvy Organizátora v případě registrace Prodejce, resp. Organizátora.

   7. Uživatelům registrací nevzniká právní nárok na užívání Portálu nebo jiných služeb Provozovatele. Provozovatel má právo Uživateli bez udání důvodů zamezit přístup na Portál, nepovolit registraci na Portálu nebo bez náhrady zrušit registraci Uživatele.

   8. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu a/nebo ušlý zisk, ani jinou újmu v souvislosti s přerušením nebo ukončením provozu Portálu. Provozovatel rovněž neodpovídá za zneužití třetí osobou, ztrátu nebo zničení dat vytvořených Uživatelem v Uživatelském účtu nebo v jakékoliv souvislosti s jeho aktivitami na Portálu. Uživatel je povinen veškerá taková data chránit a zálohovat tak, aby předcházel eventuálním škodám.

   9. Registrace Uživatelů, jakož i vystavení zboží Prodejci či Organizátory při Prodeji Organizátora, nebo nákup zboží Kupujícími a Organizátory je zcela zdarma.

  2. REGISTRACE

   1. Základní registrace – registrace Kupujícího

    1. Jestliže má Uživatel zájem nakupovat zboží, účastnit se diskusí a využívat dalších služeb a možností Portálu, registruje se na Portálu jedním z následujících způsobů:

     • registrace prostřednictvím registračního rozhraní se zadáním požadovaných údajů; nebo
     • registrace prostřednictvím Facebook účtu.
    2. Po úspěšné registraci získá Uživatel přístup k Uživatelskému účtu a získává status Kupujícího. Kupující je za podmínek a pravidel stanovených Obchodními podmínkami oprávněn na Portálu nakupovat zboží od Prodejců a využívat další služby a možnosti Portálu.

    3. Vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Provozovatelem, jakož i mezi Kupujícími a ostatními Uživateli jsou upravena výhradně těmito Obchodními podmínkami (včetně právních dokumentů na které odkazují) a příslušnými právními předpisy.

   2. Registrace umožňující prodej

    1. Jestliže má Kupující zájem na Portálu prodávat zboží, rozšíří svou registraci prostřednictvím formuláře dostupného na url adrese https://www.scuk.cz/vyrobci, případně v budoucnu na jiné adrese zřízené na Portálu pro tento účel, a potvrzením příslušných pravidel pro prodej prostřednictvím Portálu. Tímto okamžikem se uzavírá Smlouva Prodejce.
    2. Vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Provozovatelem, jakož i mezi Prodávajícím a ostatními Uživateli jsou upravena těmito Obchodními podmínkami, Smlouvou Prodejce a příslušnými právními předpisy.
   3. Registrace Organizátora

    1. Jestliže má Kupující zájem na Portálu založit Nákupní skupinu a v rámci této skupiny vytvářet Společné nákupy od Prodejců a realizovat Společné objednávky Kupujících, rozšíří svou registraci založením nové Nákupní skupiny na stránce https://www.scuk.cz/organizatori, případně v budoucnu i prostřednictvím jiné možnosti zřízené na Portálu pro tento účel, a potvrzením příslušných pravidel pro organizaci Nákupní skupiny prostřednictvím Portálu. Tímto okamžikem se uzavírá Smlouva Organizátora.
    2. Kupující může též po dohodě s Provozovatelem převzít správu a organizaci již existující Nákupní skupiny, která ztratila svého Organizátora, nebo pokud je jinak umožněno převzetí její správy a organizace. V případě převzetí organizace Nákupní skupiny bude Kupujícímu rozšířena registrace poté, co dojde ze strany Kupujícího k potvrzení příslušných pravidel pro organizaci Nákupní skupiny prostřednictvím Portálu. Tímto okamžikem se uzavírá Smlouva Organizátora.
    3. Vzájemná práva a povinnosti mezi Organizátorem a Provozovatelem, jakož i mezi Organizátorem a ostatními Uživateli jsou upravena těmito Obchodními podmínkami, smlouvami nebo dohodami uzavíranými mezi Provozovatelem a Organizátorem a příslušnými právními předpisy.
   4. Zrušení registrace

    1. Uživatel je oprávněn svojí registraci kdykoliv zrušit. Zrušením registrace ztrácí Uživatel možnost plně využívat služeb Provozovatele. O zrušení registrace Uživatel může požádat Provozovatele e-mailem na info@scuk.cz, ke zrušení registrace dojde bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 pracovních dní od zaslání žádosti. Jestliže se však Uživatel aktivně účastní transakcí s jinými Uživateli, bude registrace zrušena až po vypořádání těchto transakcí. V případě registrace Prodejce se okamžikem zrušení registrace deaktivuje jeho profil Prodejce a produkty Prodejce nebude možné již prostřednictvím Scuk.cz objednat.
  3. NÁKUP ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   1. Kupující nakupuje zboží prostřednictvím Portálu formou Dílčích nákupů v rámci Nákupních skupin a Společných nákupů pořádaných Organizátorem dané Nákupní skupiny od Organizátorem vybraných Prodejců, nebo přímo od Organizátora při Prodeji Organizátora.
   2. Dílčí nákup se uskuteční vložením vybraného zboží do košíku během trvání Společného nákupu a následným potvrzením Kupujícím. Součástí potvrzení Dílčího nákupu je vyplnění fakturační adresy Kupujícího a úhrada Dílčího nákupu prostřednictvím jedné z platebních metod. Má-li Kupující k úhradě ceny zboží v úmyslu využít službu Twisto, je povinen seznámit se před jejím využitím s obchodními podmínkami služby Twisto. Po provedení platby podle tohoto odstavce Provozovatel odešle Kupujícímu e-mail obsahující shrnutí jeho objednávky.
   3. Potvrzení Dílčího nákupu Kupujícím představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy.
   4. Provozovatel zajistí odeslání potvrzení o provedení Dílčího nákupu příslušným Prodejcům a/nebo Organizátorům, kterých se týká, automatickými prostředky nejpozději v pracovní den následující po uzavření Společného nákupu, v jehož rámci byl Dílčí nákup realizován. Toto potvrzení bude obsahovat souhrn Dílčího nákupu obsahující alespoň identifikaci vybraného zboží a Prodejce, resp. Organizátora, s vyčíslením kupní ceny jednotlivých položek i souhrnné kupní ceny za všechny položky, identifikaci způsobu dopravy, fakturační adresu a doručovací adresu Organizátora.
   5. Prodejci, resp. Organizátoři v případě Prodeje Organizátora, jsou povinni v Uživatelském rozhraní potvrdit zpracování Dílčího nákupu anebo jeho zpracování zamítnout nejpozději do Výdejního dne Společného nákupu. V případě, že Prodejce nebo Organizátor nepotvrdí zpracování Dílčího nákupu v této lhůtě, Dílčí nákup může být zrušen.
   6. Potvrzením Dílčího nákupu Prodejcem, resp. Organizátorem v případě Prodeje Organizátora, se uzavírá Kupní smlouva. Zamítnutí či nepotvrzení Dílčího nákupu ve stanovené lhůtě se považuje za odmítnutí návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
   7. V případě potvrzení zpracování Dílčího nákupu obdrží Kupující e-mail s potvrzením Dílčího nákupu a Organizátor e-mail s potvrzením Společné objednávky. Okamžikem doručení oznámení o potvrzení Dílčího nákupu do sféry Kupujícího dochází k uzavření Kupní smlouvy. O zamítnutí Dílčího nákupu budou Kupující a Organizátor vyrozuměni stejným způsobem.
   8. Pokud není Prodejce, nebo Organizátor v případě Prodeje Organizátora, schopen dodat v příslušné lhůtě všechny položky zboží, které bylo objednáno, budou dodány pouze dostupné položky a Provozovatel vrátí Kupujícímu cenu za nedodané zboží, byla-li již zaplacena, ve formě Vázaného kreditu. Na výslovnou žádost Kupujícího bude tato cena vrácena stejnou platební metodou, kterou za Dílčí nákup zaplatil, nebo na bankovní účet Kupujícího.
   9. V případě, že je Kupující spotřebitelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. Občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení Uživatele k internetu a na přenos dat) nese Kupující anebo Organizátor dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb.
  4. PLATBA, DOPRAVA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

   1. Platbu za Dílčí nákupy je možné uskutečnit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB. Jakýkoli přeplatek na platbě za Dílčí nákupy Provozovatel vrátí Kupujícímu ve formě Vázaného kreditu.
   2. Pro platbu za Dílčí nákupy je možné zcela nebo zčásti využít též Zaměstnanecký kredit a/nebo, Vázaný kredit a/nebo Volný kredit, a to zvolením možnosti „Použít kredit", případně v budoucnu i prostřednictvím jiné možnosti zřízené pro tento účel na Portálu. V případě, že se svůj kredit rozhodne využít Kupující, který disponuje více druhy kreditu, bude pro každý Dílčí nákup vždy použit nejprve Vázaný kredit a teprve po jeho vyčerpání Zaměstnanecký kredit a po jeho vyčerpání Volný kredit. Pro vyloučení pochybností, Vázaný a/nebo Zaměstnanecký a/nebo Volný kredit je možné použít i jen na úhradu části kupní ceny, zbývající část kupní ceny (po odečtení použité výše kreditu) bude uhrazena v penězích podle článku 3.4.1. nebo 3.4.4. těchto Obchodních podmínek, případně s využitím služby Twisto dle následujícího článku 3.4.3.
   3. Platbu za Dílčí nákupy je možné uskutečnit rovněž prostřednictvím služby Twisto. Na základě využití služby Twisto dochází ze strany Provozovatele pouze k zprostředkování postoupení pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností Společnosti Twisto, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby Twisto. Provozovatel nezaručuje nepřerušený a bezchybný přístup ke službě Twisto, ani nezávadnost a bezpečnost služby Twisto. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci služby Twisto, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou služby Twisto, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
   4. Platbu za Dílčí nákupy je možné uskutečnit bezhotovostně prostřednictvím Bankovních tlačítek. Jakýkoli přeplatek na platbě za Dílčí nákupy Provozovatel vrátí Kupujícímu ve formě Vázaného kreditu.
   5. Doprava zboží je zajišťována Prodejcem (případně Provozovatelem v rámci služby Sdružený závoz) Organizátorovi na jím zadanou adresu.
   6. Převzetí zboží Kupujícími od Organizátora je realizováno v rámci Výdejního dne platného pro daný Společný nákup, nedohodnou-li se Kupující s Organizátorem jinak.
   7. Prodejce, resp. Organizátor v případě Prodeje Organizátora, tímto pověřuje a opravňuje Provozovatele k přijetí plateb od Kupujících dle Dílčích nákupů.
   8. Kupující souhlasí s tím, že daňové doklady a účtenky mohou Prodejci vystavit v elektronické podobě a budou je mít ke stažení v Uživatelském účtu nebo jim budou zaslány e-mailem.
   9. Kupující i Organizátor berou na vědomí, že Provozovatel není prodejcem zboží a nenese tudíž jakoukoliv odpovědnost ve vztahu k tomuto zboží.
   10. Provozovatel zejména nenese jakoukoli odpovědnost za případné převzetí a uskladnění zboží Organizátorem v souladu s platnými právními předpisy a jeho předání Kupujícím.
   11. Kupující je povinen objednané zboží převzít v termínu Výdejního dne daného Společného nákupu, nedohodnou-li se Kupující s Organizátorem jinak. V případě nevyzvednutí zboží Kupujícím v termínu Výdejního dne a v případě, že se Kupující s Organizátorem nedohodne jinak, propadá nevyzvednuté zboží Organizátorovi bez jakékoliv náhrady Kupujícímu.
   12. Kupující může konečnou cenu objednávky ponížit o nominální hodnotu poukazu Scuk.cz získaném na portálu https://sodexorozvoz.cz. Pokud je majitelem takového poukazu, vloží jeho unikátní kód (uvedený na poukazu vydaném na portálu https://sodexorozvoz.cz) do pole Slevový kód v kroku číslo 2 objednávky nazvaném Platba. Konečná cena objednávky pak bude ponížena o celkovou nominální hodnotu poukazu. Uplatnění poukazů získaných na portálu https://sodexorozvoz.cz se řídí obchodními podmínkami uvedenými na https://sodexorozvoz.cz/info/terms-and-conditions. Zodpovědnost za nedodržení těchto podmínek nese Kupující.
  5. CENA ZBOŽÍ

   1. Cenu za zboží určuje Prodejce, případně Organizátor v rámci Prodeje Organizátora, při vystavení zboží prostřednictvím svého Rozšířeného uživatelského účtu.
   2. Cena zboží uváděná na Portálu je vždy včetně DPH.
  6. ODPOVĚDNOST PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

   1. Prodejce, resp. Organizátor v rámci Prodeje Organizátora, odpovídá za případné právní nebo jiné vady zboží v souladu s příslušnými právními předpisy, a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím.
   2. Kupující je v souladu s Reklamačním řádem oprávněn uplatnit reklamaci zboží dodaného Prodejcem, nebo Organizátorem při Prodeji Organizátora, prostřednictvím Provozovatele. Takto uplatněná reklamace se považuje za reklamaci uplatněnou přímo u příslušného Prodejce či Organizátora.
 3. SANKCE

  1. ZRUŠENÍ REGISTRACE A PŘÍSTUPU NA PORTÁL

   1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Uživatele na Portál, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Uživatel poruší pravidla stanovená v Obchodních podmínkách nebo jinak zasáhne do oprávněných zájmů Provozovatele.
   2. Uživatel nemá v případě zrušení registrace nebo zamezení přístupu právo na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani jiné újmy.
  2. NÁHRADA ŠKODY

   1. Jestliže Uživatel poruší povinnosti stanovené Obchodními podmínkami nebo Smlouvou Prodejce, příp. Smlouvou Organizátora, a Provozovateli vznikne tímto jednáním škoda, bude Provozovatel v souladu s Občanským zákoníkem požadovat po Uživateli kompenzaci za takto vzniklou škodu, resp. ušlý zisk.
 4. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ A PŘÍSPĚVKŮ DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

  1. Umístí-li Uživatel na Portál v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v účinném znění (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky"), uděluje tímto Uživatel Provozovateli svolení k užití takových autorských děl zejména jejich publikováním v materiálech Provozovatele, jejich zpřístupněním prostřednictvím internetu na Portálu a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní Provozovatele, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. V souvislosti s takovými příspěvky Uživatel současně prohlašuje, že je jejich autorem, nebo disponuje souhlasem autora s umístěním příspěvků na Portál.
  2. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy Uživatele nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje Uživatel Provozovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů.
  3. Veškerá oprávnění dle článku 5 těchto Obchodních podmínek, s výjimkou oprávnění k obrazovým záznamům zachycujícím podobiznu Uživatele, uděluje Uživatel Provozovateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa a na neomezenou dobu, jakož i bez jakýchkoli dalších omezení. Využití obrazových záznamů zachycujících podobiznu Uživatele je možné pouze po dobu existence Uživatelského účtu takového Uživatele.
  4. Tím, že Uživatel umístí své příspěvky na Portál, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Obchodních podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom Uživatelovi bránila.
  5. Pokud se toto prohlášení Uživatele ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení Uživatele za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z Portálu odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi Uživatele nebo pravidly užívání dle těchto Obchodních podmínek.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Obchodní podmínky, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Obchodních podmínek Uživatelům nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Obchodních podmínek na Portálu. Pokud Uživatel nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním Obchodních podmínek, platí, že se s novým zněním Obchodních podmínek řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění Obchodních podmínek dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Obchodních podmínek, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.
  2. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád Provozovatele a Pravidla nakládání s osobními údaji. V případě Uživatele Prodejce též Smlouva Prodejce a v případě Uživatele Organizátora též Smlouva Organizátora.
  3. Jestliže by některé ustanovení Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
  4. Právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživateli se vždy řídí právním řádem České republiky. Práva neupravená těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména Občanským zákoníkem.
  5. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Kupujícím a/nebo Organizátorem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, ve smyslu § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze nalézt na adrese https://adr.coi.cz.

Datum vydání: 6. 12. 2017
Aktualizováno dne: 22. 11. 2021