Na Scuku máme cookies, a to nejen ty od našich pekařů
Jako většina webů využíváme tzv. soubory cookies. Tyhle cookies nekřupou, ani nedrobí, ale moc se nám hodí. Umožňují nám totiž sledovat, jak Scuk.cz využíváte. A to nám pomůže posunout se zase o kus dál. Díky vašemu souhlasu se zpracováním cookies můžeme navíc přizpůsobit i obsah webu a zobrazovat vám nabídku služeb a produktů tak, abyste si ji vychutnali co nejvíce.

Pravidla nakládání s osobními údaji

Společnost Lokalmarket s.r.o., IČO: 065 78 632, se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Na Březince 1515/22, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 284704 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Lokalmarket") je provozovatelem internetových stránek www.scuk.cz, jež představují komunitní, informační a obchodní internetový portál (dále jen „Portál"), který umožňuje uživatelům Portálu (dále jen „Uživatelé") prodávat a nakupovat produkty a sdílet s tím související informace.

Tato Pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla") upravují veškeré nakládání s osobními údaji ve spojení s užíváním Portálu a jeho služeb, není-li mezi konkrétními subjekty ujednáno něco jiného. K plnému využívání Portálu je nutná Vaše registrace.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

  Společnost Lokalmarket, jakožto správce, zpracovává zejména údaje, které jí poskytujete při registraci Uživatele, nebo údaje, které dodatečně uvedete ve svém uživatelském účtu. Údaje, které zpracováváme tak zahrnují Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu nebo dodací adresu vyplněnou u Vašeho nákupu, případně další údaje, které při využívání Portálu sami poskytnete. Nad rámec těchto údajů společnost Lokalmarket využívá Vašeho profilového obrázku, který jste si vytvořily ve službě Gravatar, nebo prostřednictvím služeb společnosti Seznam.cz, a.s.

  V případě Vaší registrace prostřednictvím sociální sítě Facebook získává společnost Lokalmarket rovněž přístup k údajům z Vašeho veřejného profilu, které kromě jména a příjmení mohou zahrnovat i profilový obrázek, věkovou kategorii, pohlaví a další veřejné informace, které o sobě sami dobrovolně zveřejňujete.

  Společnost Lokalmarket sleduje a ukládá záznamy o Vaší aktivitě na Portálu a interakcích s obsahem umístěným na Portálu.

 2. ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PLNĚNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

  Společnost Lokalmarket využívá Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační adresu, popř. doručovací adresu, za účelem splnění svých povinností plynoucích z obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek Scuk.cz, včetně všech jejich součástí. Osobní údaje jsou takto využívány i pro realizaci Vašich nákupů, včetně zasílání souvisejících oznámení o stavu zpracování nákupů nebo sděleních ostatních uživatelů, a řešení všech souvisejících požadavků či reklamací. Současně osobní údaje slouží k provozu Vašeho uživatelského účtu na Portálu, který Vám umožňuje účastnit se diskusí a využívat dalších služeb a možností Portálu. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je ze strany společnosti Lokalmarket prováděno ve zcela nezbytném rozsahu.

 3. ZPRACOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

  Obchodní sdělení a informace o novinkách na Portálu Vám zasíláme pouze v případě, že jste společnosti Lokalmarket udělili svůj souhlas při registraci na Portál, případně později ve svém uživatelském účtu. V rámci obchodních sdělení jsou zasílány především informace o nabídkách společnosti Lokalmarket a prodejců, kteří nabízejí své zboží prostřednictvím Portálu. Ke komunikaci v tomto případě používáme e-mailovou adresu Uživatelů, nebo jim zprávy zasíláme přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní na Portálu, případně prostřednictvím tzv. push notifikací a SMS zpráv.

  Poskytnutí údajů je pro tyto účely zcela dobrovolné. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat nebo změnit své preference týkající se zasílaných sdělení, a to kliknutím na odkaz na konci každé e-mailové zprávy a zvolením příslušného nastavení, nebo prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@scuk.cz.

 4. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

  Společnost Lokalmarket může za účelem zajištění plného fungování Portálu a přizpůsobení jeho obsahu zákaznickým preferencím využívat služeb třetích stran, kdy jako správce pověřuje tyto třetí strany ke zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém je to pro tyto služby nezbytné.

  V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení využívá společnost Lokalmarket e-mailingové služby třetích stran. Touto službou jsou zpracovávány zejména informace o Vašem jméně, pohlaví a e-mailové adrese.

 5. KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

  Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány primárně společností Lokalmarket. Prodejcům nabízejícím zboží na Portálu a Organizátorům společných nákupů se poskytují Vaše osobní údaje prostřednictvím Portálu v nezbytném rozsahu pro vyřízení Vašich objednávek a řešení případných souvisejících požadavků či reklamací. Prodejcům ani Organizátorům není umožněno využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, nebo za účelem jiných marketingových aktivit.

  Společnost Lokalmarket neposkytne ani jinak nezpřístupní Vaše osobní údaje dalším třetím stranám s výjimkou, jak je to popsáno v těchto Pravidlech, a vyvine maximální úsilí, aby ani prodejci dále nešířili a nevyužívali údaje, kterými disponují.

 6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Za účelem plnění smluvních podmínek zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání Vaší registrace na Portálu. V případě marketingových aktivit jsou osobní údaje zpracovávány rovněž po celou dobu trvání Vaší registrace, nebo do okamžiku, kdy svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte.

 7. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V souvislosti s nakládáním s Vašimi osobními údaji máte právo požádat společnost Lokalmarket o informace ohledně osobních údajů, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích Vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat společnost Lokalmarket o přístup k poskytnutým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

  Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat společnost Lokalmarket o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů).

  Rovněž máte právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů od společnosti Lokalmarket k jinému správci, jsou-li pro to splněny podmínky dané právními předpisy. V případě přímého marketingu máte právo vznést u společnosti Lokalmarket námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě dojde k ukončení zpracování osobních údajů pro tyto účely.

  Mimo výše uvedené máte vždy právo se v případě porušení povinností společnosti Lokalmarket obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. BEZPEČNOST

  Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti. Přístup k úložišti je také chráněn heslem a prostřednictvím šifrované komunikace s databází. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu k členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měli přístup pouze ti pracovníci, kteří s údaji potřebují nutně nakládat.

 9. KONTAKT

  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na společnost Lokalmarket e-mailem na adresu info@scuk.cz.

  Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 6. 12. 2017.

Lokalmarket s.r.o.